कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।


प्रस्तुत  विषयमा  कोभिड–१९ का कारण भौतिक रुपमा स्थगन भएका पठन–पाठन कार्यक्रमहरु मिति २०७८।१०।२४ गते देखि स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्डहरु अपनाई  कक्षा ६ देखि १२ सम्मका सबै कक्षाहरु संचालन गरिने छ । साथै कक्षा प्ले  ग्रुप देखि ५ सम्मका कक्षाहरु अर्को सूचना जारी नभए सम्मका लागि अनलाईन माध्यमबाटै संचालन गरिने कुरा सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक तथा  कर्मचारीहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।                                                                         प्रधानाध्यापक


Downloadables

SN. Date Title Description
1 11/8/2020 कक्षाा ११ र १२ काे प्राक्टिकल फाराम Bio कक्षाा ११ र १२ काे प्राक्टिकल फाराम Bio<br> Download
2 11/8/2020 कक्षाा ११ र १२ काे प्राक्टिक फाराम Phy and Chem कक्षाा ११ र १२ काे प्राक्टिक फाराम Phy and Chem<br> Download
3 11/6/2020 कक्षाा ११ र १२ काे अान्तरिक प्राक्टिक फाराम २०७७ कक्षाा ११ र १२ काे अान्तरिक प्राक्टिक फाराम २०७७<br> Download
4 9/15/2020 विद्यार्थि पहिचान , अभिलेखीकरणा तथा वर्गीकरण २०७७ <br> Download
5 9/14/2020 Teaching Practice Form <br> Download
6 9/14/2020 Teaching Attendance Form <br> Download
7 9/14/2020 Population 12 <br> Download
8 9/14/2020 Population 11 <br> Download
9 9/14/2020 Physics Edu 11 <br> Download
10 9/14/2020 Marketing 12 <br> Download
11 9/14/2020 Instructional Pedagogy 11 <br> Download
12 9/14/2020 Health & Physical 12.xls <br> Download
13 9/14/2020 Health & Physical 11 <br> Download
14 9/14/2020 Biology Education 11 <br> Download