कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।


प्रस्तुत  विषयमा  कोभिड–१९ का कारण भौतिक रुपमा स्थगन भएका पठन–पाठन कार्यक्रमहरु मिति २०७८।१०।२४ गते देखि स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्डहरु अपनाई  कक्षा ६ देखि १२ सम्मका सबै कक्षाहरु संचालन गरिने छ । साथै कक्षा प्ले  ग्रुप देखि ५ सम्मका कक्षाहरु अर्को सूचना जारी नभए सम्मका लागि अनलाईन माध्यमबाटै संचालन गरिने कुरा सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक तथा  कर्मचारीहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।                                                                         प्रधानाध्यापकशै.स. २०७७ सालकाे वार्षिक परिक्षा फल प्रकाशन कक्षा ६ देखि कक्षा ९ सम्म

Annual Result 2077

प्रस्तुत विषयमा यस विद्यालयको शैक्षिक सत्र २०७७ कक्षा नर्सरी देखि कक्षा ९ सम्मको वार्षिक परीक्षाफल प्रशासन गरिएको व्यहोरा संबन्धित सवैको जानकारीका लागि अनुरोध छ । उक्त नतिजा विद्यालयको website: www.mahendramavischool.edu.np मा समेत हेर्न सकिने छ । साथै सम्वन्धित कक्षा शिक्षक मार्फत सम्बद्ध अभिभावक र विद्यार्थीलाई फोन मार्फत नतिजाको जानकारी गराइने व्यवस्था मिलाइएको  छ । 

Class:6A1

First : Sandeep Bucha 87.4%

Second: Aditi Pantha 86.33 %

Third : Ashis Panthi 83.17 % 

Pass Students'  Roll No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38

(Class Teacher: Manisha Kharel Ph. 9867195211) 

Class 6A2

First: Rohit Shrestha 90.66

Second: Sapana Baral 90.22

Third: Mamata Khanal 89.66 

Pass Students'  Roll No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2930,31,32,33,34,35,36

(Class Teacher: Kamala Kunwar Ph. 9844732720) 

Class: 7A1

First: Nayan Khanal 90.33 %

Second: Monika Marasini 90%

Third: Kalyan Marasini 89.33 % 

Pass Students'  Roll No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2930,31,32,33,34,35,36,37,38,39

(Class Teacher: Basudev Ghimire Ph. 9847233962) 

Class: 7A2

First: Kiran Pandey 91.5%

Second: Bipana Khatri 91.1%

Third: Ganga Pariyar 89.4 % 

Pass Students'  Roll No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2930,31,32,33,34,35,36,37,38,39

(Class Teacher: Nirajan Pandey Ph. 9867395324) 

Class: 8A1

First: Ashika Panthi 92.25 %

Second: Christina Kunwar 88%

Third: Sandesh Khatri 87.25 % 

Pass Students'  Roll No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2930,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45

(Class Teacher: Dilip Kumar Thapa Ph. 9857064880 / 9847130880) 

Class:8A2

First: Bipana Chudara 84.98%

Second: Birat Pandey 84.21%

Third: Yuska Thapa 83.62 % 

Pass Students'  Roll No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2930,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41

(Class Teacher: Uttam Bahadur KC Ph. 9847185537) 

Class: 9A1

First: Sujan Aryal 91.63 %

Second: Anmol BK 87.5 %

Third: Supriya Pandey 87% 

Pass Students'  Roll No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2930,31,32,33,34,35,36,37,38

(Class Teacher: Mina Saru Ph. 9847572020) 

Class: 9A2

First: Aayush Panthi 95.80%

Second: Pratikshya Bhandari 95.79%

Third: Robin Padhyawati 94.50 % 

Pass Students'  Roll No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2930,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40

(Class Teacher: Ghanashyam Pandey Ph. 9847106678)

Class: 9A3

First: Bibek Kunwar 88.5%

Second: Bhuwan Pandey 82.12%

Third: Ramesh Paudel 77.75% 

Pass Students'  Roll No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2930,31,32,33

(Class Teacher: Ramlal Poudel Ph. 9847310824)

Exam Co-ordinator / V.Principal (V. Principal)  Yubraj Gyawali (Principal)News & Announcements