कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।


प्रस्तुत  विषयमा  कोभिड–१९ का कारण भौतिक रुपमा स्थगन भएका पठन–पाठन कार्यक्रमहरु मिति २०७८।१०।२४ गते देखि स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्डहरु अपनाई  कक्षा ६ देखि १२ सम्मका सबै कक्षाहरु संचालन गरिने छ । साथै कक्षा प्ले  ग्रुप देखि ५ सम्मका कक्षाहरु अर्को सूचना जारी नभए सम्मका लागि अनलाईन माध्यमबाटै संचालन गरिने कुरा सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक तथा  कर्मचारीहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।                                                                         प्रधानाध्यापकशै.स. २०७७ सालकाे वार्षिक परिक्षा फल प्रकाशन कक्षा नर्सरी देखि कक्षा ५ सम्म

Annual Result 2077 

प्रस्तुत विषयमा यस विद्यालयको शैक्षिक सत्र २०७७ कक्षा नर्सरी देखि कक्षा ९ सम्मको वार्षिक परीक्षाफल प्रशासन गरिएको व्यहोरा संबन्धित सवैको जानकारीका लागि अनुरोध छ । उक्त नतिजा विद्यालयको website: www.mahendramavischool.edu.np मा समेत हेर्न सकिने छ । साथै सम्वन्धित कक्षा शिक्षक मार्फत सम्बद्ध अभिभावक र विद्यार्थीलाई फोन मार्फत नतिजाको जानकारी गराइने व्यवस्था मिलाइएको  छ ।

Class : Nursery 

First: Sushant Pandey / Sophiya Chundara 95.89 %

Second : Riyaz Thapa / Yogyata Pandey 93.88 %

Third : Sandesh Thapa / Anuska Sunar / Sophiya Kunwar 93.23% 

Pass Students'  Roll No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

(Class Teacher: Parbati Pandey Ph. 9847185764) 

Class:  LKG

First :  Manisha Marasini 93%

Second : Milan Pandey 90.5%

Third : Yogesh Sunar / Rabi Panthi / Sanskar Pariyar 89.8 % 

Pass Students'  Roll No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36

(Class Teacher: Rama Marasini Ph. 9867194017) 

Class : UKG "A"

First: Kasmi Thapa  / Bibisa KC  95.50%

Second: Tripti Shrestha   94.49 %

Third : Asmi Funjali 93.76 % 

Pass Students'  Roll No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27

(Class Teacher: Ranju Kunwar Ph.9867240651) 

Class: UKG "B"

First: Pranjal Khanal 95.36%

Second: Harshit Pun 95.27%

Third : Manjita Pandey 93.5% 

Pass Students'  Roll No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 

(Class Teacher: Amita GC Ph. 9867423018) 

Class: "One"

First: Prasanna Rakaskoti / Sneha Thapa 94.46%

Second: Mandeep Saru 93.84%

Third: Sandhya Bhusal 92.92 % 

Pass Students'  Roll No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34

(Class Teacher: Kamala Gyawali Ph. 9847108463) 

Class: "Two"

First: Eshani Thapa 94%

Second : Sweta Bhattarai 88.77%

Third: Prajwal Panthi 82.92% 

Pass Students'  Roll No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28

(Class Teacher: Yamkali Suryabanshi Ph. 9804477948) 

Class : "3A1"

First: Roji Chundara 83.2%

Second: Susmita Giri 82.2 %

Third: Kabir Thapa 81.86% 

Pass Students'  Roll No. 1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27

(Class Teacher: Basanta KC Ph. 9867008543) 

Class: "3A2"

First : Manjil Pandey 90.57%

Second: Bibek Pandey 85.85 %

Third: Rison Thapa Magar 85.14% 

Pass Students'  Roll No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

(Class Teacher: Sharada Thapa Ph. 9841164892 

Class : "4A1"

First: Saprina Thapa 89.85%

Second: Basudev KC 88.57%

Third: Chahana Pandey 83.85% 

Pass Students'  Roll No. 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27

(Class Teacher: Parbati KC Ph. 9847572028) 

Class: "4A2"

First: Anjil BK 92.57%

Second: Rohit GC 88.85%

Third: Grishma Panthi 85.42% 

Pass Students'  Roll No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30

(Class Teacher: Mamata Shrestha Ph. 9840913344) 

Class: "5A1"

First: Mansoon Thapa / Kismat Pandey 91%

Second: Dipika Baral 90.28 %

Third: Slok Bhattarai 89.14% 

Pass Students' Roll No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29

(Class Teacher: Basanti Upadhaya Ph. 9847105513) 

Class "5A2"

First: Sujhab Thapa 94.14%

Second: Sushant Ghimire 91.28%

Third: Gaurav Pandey 87.57 % 

Pass Students'  Roll No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29

(Class Teacher: Shrijana Bhandari Ph. 9847581534)

 

Exam Co-ordinator / V.Principal (V. Principal)   Yubraj Gyawali (Principal)News & Announcements